Over het programma

De MKB-deal Boost Your Digital Business is een tweejarig programma dat het MKB in de Rijn- en Veenstreek stimuleert om aan de slag te gaan met digitalisering en met Nederland mee te groeien naar de toekomst. Dit programma is een initiatief van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, Kaag en Braassem, de ondernemersverenigingen VOA, VON, OVKB, de Economic Development Board Alphen aan den Rijn en VNO-NCW West en wordt uitgevoerd met steun van de provincie Zuid-Holland.

Wat is het Boost Your Digital Business programma?

Het Boost Your Digital Business programma is een programma om ondernemers uit de Rijnstreek op een praktische en een laagdrempelige manier ondersteuning te bieden op het gebied van digitalisering en hen te activeren om te vernieuwen. Dit gebeurt op drie manieren:

  1. Bewustwording creëren over de kansen en uitdagingen rondom digitalisering via deze website, nieuwsbrieven en social media.
  2. Organiseren van diverse Masterclasses, met volop kennis, inspiratie, concrete praktische handvatten en ruimte om te netwerken rondom actuele digitaliseringsthema’s voor het MKB.
  3. Bieden van digitaliseringsvouchers voor individuele bedrijven om aan de slag te gaan met vernieuwing op gebied van digitalisering.

Samenwerkingspartners

Voor dit programma werken de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, Kaag – en Braassem, de ondernemersverenigingen VOA, VON, OVKB, de EDBA en VNO-NCW West met elkaar samen. Medio 2021 hebben deze samenwerkingspartners een zogenaamde MKB-deal met de provincie Zuid-Holland gesloten. Door het sluiten van deze MKB-deal is financiering beschikbaar gekomen om in 2022 en 2023 dit programma uit te kunnen voeren. De uitvoering vindt in samenwerking met alle betrokken partijen plaats. De activiteiten uit het programma zijn daarbij beschikbaar en toegankelijk voor álle ondernemers in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag- en Braassem.

Waarom een programma rondom digitalisering?

Digitalisering is één van de opgaven waar het MKB in de Rijn- en Veenstreek voor staat. Digitalisering biedt ondernemers kansen én uitdagingen. Zo kan digitalisering bijvoorbeeld tijdswinst opleveren, meer omzet, minder kosten of meer tevreden klanten. En mede door de coronacrisis is de noodzaak van digitalisering actueler geworden dan ooit. Het maakt thuiswerken mogelijk, en zorgt ervoor dat bedrijven in deze tijd online vindbaar, zichtbaar en bereikbaar zijn en blijven voor klanten en bezoekers. Maar ook speelt digitalisering en innovatie een rol bij oplossingen voor de krappe arbeidsmarkt.

Denk aan technologische innovaties die productiviteit verhogen, maar ook kan het digitaliseren van je bedrijf kansen bieden om jezelf als werkgever goed op de kaart te zetten en personeel te binden. Tegelijkertijd zijn er ook bedreigen, denk aan de toenemende cybercriminaliteit. Digitalisering is kortom een heel belangrijk en actueel thema voor het MKB naar de toekomst. Maar dit gaat niet vanzelf. Het ontbreekt soms aan kennis, middelen, urgentie of netwerk om hiermee aan de slag te gaan. Daar wil dit programma ondernemers in ondersteunen: Boost Your Digital Business! Zo zorgen we samen voor een vitale ondernemers en een vitale economie in de Rijnstreek.